Nesmrtelný odkaz německé školy Bauhaus

Německá škola Bauhaus formulovala základní pravidla průmyslového výtvarnictví, kterými se do velké míry inspirují současní designéři z celého světa. Přestože dostala poměrně krátký čas, stala symbolem dobrého, kvalitního a především funkčního designu i architektury a zásadním způsobem přispěla ke vzniku moderního designu a stylového bydlení.

84dd9ff83147a82612253839b9e7a50c

Avantgardní architektonická a umělecko-průmyslová škola byla založena v roce 1919 ve Výmaru. O několik let později, v roce 1933, ji v Berlíně zlikvidovali nacisté. Během své krátké existence uspěla v architektuře, ale také v umění, designu a dalších uměleckých disciplínách.

U zrodu experimentálního centra stálo několik významných osobností z nejrůznějších odvětví. S německou školnou Bauhaus jsou spojeni známí umělci jako je architekt Walter Gropius, designér Marcel Breuer, malíř Vasilij Kandinsky, architekt Ludwig Mies van der Rohe nebo malíř Paul Klee. Jediným Čechem, který se podílel na výuce byl výtvarník Karel Teige, který zde v roce 1930 vedl kurz o funkcionalismu.

31
Židle Wassily Model No. B3 od Marcela Breuera
WassilyKandinsky--CompositionVIII-1923
Kompozice VIII – Vasilij Kandinskij (1923)
bauhaus3
Zdroj: Pinterest

Bauhausu šlo o protiakademickou reformu uměleckých škol a ve spojitosti s ní i o sloučení jednotlivých uměleckých disciplín. Škola byla otevřena novým poznatkům a názorům, proto se zde vytvořilo velmi různorodé prostředí, které se často měnilo s nově přicházejícími a odcházejícími vyučujícími nebo řediteli.

IslBG
Zdroj: Pinterest
Fabulous-modern-furniture-design-with-book-shelves-and-barcelona-chair-also-fur-rug-for-modern-furniture-stores-1306x877
Zdroj: Pinterest

V čele německé školy se za dobu její existence vystřídali tři ředitelé – Gropius, Meyer a Van der Rohe. Každý z nich zastával odlišné názory a to jak na vedení školy, tak i na zaměření studentů. Všechny však spojovala snaha o spojení uměleckých oblastí a řemesel, později také spojení techniky a konstruktivismu.

Ikonou dodnes zůstává budova v Desavě, kam se Bauhaus díky podpoře místních zastupitelství přestěhoval. Nové sídlo s maximálně racionální strukturou, které je součástí světového kulturního dědictví UNESCO, znamenalo významný předěl ve vývoji školy – od uměleckého řemesla k průmyslovému funkcionalismu. Jednalo se o hlavní školní budovu, domy pro mistry a sídliště Törten.

bauhaus1
Zdroj: Pinterest
bauhaus2
Zdroj: Pinterest

Kromě velkého umění byl Bauhaus ve své době spojován ale také s levicovým smýšlením, které školu nakonec dovedlo k zániku. Navzdory tak krátkému působení jsou předměty vzniklé v rámci Bauhausu výsledkem promyšleného systému vzdělávání a dodnes jsou velkou inspirací pro další a další generace designérů. Přesvědčit se můžete i v naší kampani Ve jménu německého designu.

Komentáře

komentářů

Leave A Reply

Navigate